Välkommen till den ideella föreningen "Gränsfjällen Sylarna i samverkan"

Föreningen är ett gemensamt svensk-norsk samverkansorgan för aktörer med intressen i Sylarna området. Föreningens målsättning är att säkerhetsställa en hållbar, ansvarsfull och långsiktig hantering av besöksnäringens utvecklingen i dessa gränsfjäll. Plattformen är i huvudsak ett vägledande forum med den gemensamma värdegrunden "Sylarnadeklarationen" som bas.

Detta är värdegrunden som ska förvaltas och utvecklas:

"Vi vil arbeide for en økt forståelse av forholdet mellom natur, kultur og menneske"
"La respekten for denne forståelsen prege våre valg både som enkeltindivid og i fellesskap"
"Vi vil i felleskap utvikle våre fjellområder slik at alle gjester i reinens rike finner gleden med å leve naturvennlig"

Kort om föreningen:
Bland medlemmarna kan man hitta fjällets aktörer som på något sätt påverkar eller påverkas av en växande besöksnäring i Sylarnaområdet. T ex samebyar, turistföreningar, entreprenörer, serviceföretag, boendeanläggningar, större events och även offentliga myndigheter.
Föreningen har inget uttalat vinstsyfte. Målet är att genom samverkan skapa gemensamma mervärden för medlemmarna och värna om en hållbar utveckling inom besöksnäringen i Sylarnaområdet. Utvecklingen ska ske i symbios med rennäring och myndighetsförvaltning.
Föreningen ska skapa en god dialog i området och vara en möjliggörare. Ledord är förståelse och respekt för varandra och sin omgivning och kan säkerhetsställas och vägledas genom vårdandet av den gemensamma värdegrunden.
Föreningen ska skapa förutsättningar för en långsiktigt social-, ekologisk-, kulturell- och ekonomiskt hållbar utveckling för de medverkande aktörerna och dess omgivning.
Föreningen ska sprida kunskap om "verkligheten" på fjället till både gäster och aktörerna sinsemellan. Här möts information, behandlas och sprids.

Läs informationsbroschyren "Välkommen som gäst i Renens rike" »

Kontakta oss

info@naboer.se